Informatie

Zending

Op maandagmorgen kunnen de leerlingen geld meenemen voor zendingsdoeleinden. We sparen het eerste deel van het schooljaar voor de Speelgoedbank. In Skoallepraatsje 515 vindt u hier meer informatie over.