Informatie

Fakânsjes en frije dagen / Vakanties en vrije dagen schooljaar 2023-2024

Eerste schooldag

4 september 2023

Herfstvakantie

21 oktober t/m 29 oktober 2023

Kerstvakantie

23 december 2023 t/m 7 januari 2024

Goede Vrijdag

29 maart 2024

Pasen

1 april 2024

Meivakantie (incl. Koningsdag)

27 april t/m 12 mei 2024

Hemelvaart + vrijdag

9 en 10 mei 2024

Pinksteren

20 mei 2024

Zomervakantie

20 juli t/m 1 september 2024