Informatie

Vakantieschema 2019-2020

Earste skoalledei/Eerste schooldag Maandag 26 augustus
Hjerstfakânsje/Herfstvakantie  21-10 t/m 25-10
Krystfakânsje/Kerstvakantie 23-12 t/m 03-01
Foarjiersfakânsje/Voorjaarsvakantie 17-02 t/m 21-02
Peaskefakânsje/Paasvakantie 10-04 t/m 13-04
Maaiefakânsje/Meivakantie 27-04 t/m 08-05
Himelfeart/Hemelvaart  21-05 en 22-05
Pinksterfakânsje/Pinkstervakantie 01-06
Simmerfakânsje/Zomervakantie  06-07 t/m 14-08

                                                                                                     

De schoolvakanties in de gemeente Dongeradeel zijn op elkaar afgestemd, een kleine variatie is mogelijk.