Informatie

Fakânsje/Vakanties en vrije dagen schooljaar 2022-2023

Earste skoalledei/eerste schooldag

29 augustus 2022

Hjerstfakânsje/Herfstvakantie

17-21 oktober 2022

Krystfakânsje/Kerstvakantie

26 december 2022 – 6 januari 2023

Foarjiersfakânsje/Voorjaarsvakantie

27 februari – 3 maart 2023

Peaskefakânsje/Pasen

7-10 april 2023

Koningsdag

27 april 2023

Maaiefakânsje/Meivakantie

28 april – 5 mei 2023

Himelfeart/Hemelvaartsdag + extra vrije dag

18 + 19 mei 2023            

Pinksterfakânsje/Pinksteren

29 mei 2023

Simmerfakânsje/Zomervakantie

24 juli 2023