Informatie

Verhindering bij ziekte e.d.

Als uw kind door ziekte of een andere reden niet op school kan komen dan vernemen we dat graag schriftelijk of mondeling, voor half negen 's morgens. Tel.: 0519-321989 of stuur een bericht via Parro aan de leerkracht van uw kind.

Voor overige verlofaanvragen verwijzen we u naar de pagina Documenten