Informatie

Verhindering bij ziekte e.d.

Als uw kind door ziekte of een andere reden niet op school kan komen dan vernemen we dat graag schriftelijk of mondeling, voor half negen 's morgens. Tel.: 0519-321989