Informatie

Voor- en naschoolse opvang

De Stichting Kinderopvang Fryslân (SKF) verzorgt de voor- en naschoolse kinder-opvang. Wanneer u hiervoor belangstelling hebt, neem dan contact op met dit bureau.. Meer informatie kunt u vinden op www.kinderopvangfriesland.nl of telefoon 0517 380 680.

Daarnaast zijn er ook plaatselijk  mensen die zich voor opvang beschikbaar stellen.

 

Tussenschoolse opvang.

Alle kinderen eten tussen de middag op school. Het team zorgt zelf voor de opvang in de pauzes.