Informatie

Voor- en naschoolse opvang

De Stichting Kinderopvang Fryslân (SKF) verzorgt de voor- en naschoolse kinder-opvang. Wanneer u hiervoor belangstelling hebt, neem dan contact op met dit bureau.. Meer informatie kunt u vinden op www.kinderopvangfriesland.nl of telefoon 0517 380 680.

Daarnaast zijn er ook plaatselijk  mensen die zich voor opvang beschikbaar stellen.

 

Tussenschoolse opvang.

Tussenschoolse opvang kan in overleg met juf Elisabeth (op dinsdag en donderdag) op school, of Tettie Stiemsma (op maandag) bij haar thuis plaats vinden. Graag van tevoren contact met hen opnemen! De kosten bedragen € 2,00 per kind per keer.