Welkom

Welkom op de website van skoalle mei de bibel 'De Griffel' uit Morra-Lioessens.

Opening BSO

Vrijdagmiddag 31 maart werd in onze school de langverwachte Buiten Schoolse Opvang geopend. Al geruime tijd werd geprobeerd om dit gedaan te krijgen. Sietske Buurmans- van Dekken van kindercentrum de Zeeparel te Anjum werd bereid gevonden om  de opvang te realiseren.

In de voormalige handenarbeid ruimte en bestuurskamer werden sfeervolle speelplekken ingericht. Bij de opening werd hier direct door de kinderen gretig gebruik van gemaakt. Een lang gekoesterde wens is voor de school en ouders in vervulling gegaan.

Foto