Welkom

Welkom op de website van skoalle mei de bibel 'De Griffel' uit Morra-Lioessens.

Afscheid

Het afgelopen schoojaar hebben we op heel verschillende manieren met afscheid nemen te maken gehad. Wij nemen deze mee in onze gedachten.

Vrijdag 12 juli was het moment daar om afscheid te nemen van groep 8. Nadat ze de dag ervoor al met hun eigen groep een afscheidsdag hadden gehad, was er vrijdag nog de afsluiting met de hele school.

Groep 8 heeft de ochtend helemaal zelf georganiseerd. Na het traditionele snoepstrooien mochten alle kinderen een spellencirquit spelen. Het was een zeer geslaagde ochtend.

Baukje Anna, Emma, Hennianne, Jan Willem, en Jelle Jan, veel succes op het voortgezet onderwijs!

En verder wensen we iedereen een...

 

Ik sil der net om lige, it wie tige by tige

Master, maar ook de kinderen en alle andere betrokkenen, kijken met een fantastisch gevoel terug op de dag van gisteren. De dag die in het teken stond van het afscheid van master Auke S. Elsinga.

Klik hier voor de foto's

Onder het kopje 'schoolkrant' vindt u 'De master Elsinga edysje'.

Dorpsfeest

Hoewel de kinderen normaal gesproken geheimpjes met elkáár delen, delen ze die de laatste tijd alleen met de juffen. Want níemand mag weten hoe de versierde wagen eruit komt te zien.

Wat een spanning en wat kijken ze er naar uit!!

In de aanloop naar dit feest hebben ze de afgelopen vrijdagen al even sfeer kunnen proeven toen de optochten van Peasens-Moddergat en Oosternijkerk langs school kwamen.

 

 

 

 

Skoallekeatsen

De Griffel hat der wer in keningspear by!

Woansdei 12 juny hawwe de bern fan groep 4 o/m 8 harren keatstalinten wer sjen litte kinnen.

De sfear wy opperbêst, it waar wy skitterend en de bern hawwe geweldich har bêst dien!

Jelle Jan Dijkstra en Ytsje Aline Westra binne kening en keninginne wurden dizze moarn. Fan herte lokwinske!

En sa as ien fan de bern sa moai sei; alle oare bêrn binne prinsen en prinsessen.

Oane Westra mar ek alle oare frijwilligers; tige tank foar jimme ynset!

Foto's

Snuffelstage kinderboerderij groep 7/8

Aan het begin van de ochtend gingen we theedrinken en was er een werkoverleg. Daarna gingen we naar buiten en gingen we eerst bij de konijnen kijken. Toen gingen we naar de konijnen en de varkens en hebben we de waterbak van de varkens even schoongemaakt. We hebben de varkens even een stuk brood gegeven. Een half uur voor de pauze gingen we naar binnen en hebben we schoongemaakt in de kantine en keuken. Pauze!!!! We gingen eten en drinken, daarna speelden we in de speeltuin het was super leuk! Toen de pauze voorbij was hebben we het schaap water gegeven en natuurlijk ook wat voer. Op het laatst kregen we nog een rondleiding door de tuin en maakten we een groepsfoto. We hebben dit gedaan om te kijken wat het beroep activiteitenbegeleider eigenlijk inhoud. Het was een geslaagde ochtend. Groetjes Hennianne en Ninte (Voor foto's klik hier)