Welkom

Welkom op de website van skoalle mei de bibel 'De Griffel' uit Morra-Lioessens.

Cultuurdag

Vrijdag 15 september mochten groep 5 en 6 meedoen aan de cultuurdag, georganiseerd door muziekschool Opus3.

De kinderen begonnen deze ochtend met het instuderen van het cultuurdaglied met bijpassende dans. De volgende ronde stond in het teken van muziek maken. Groep 5 speelde op de gitaar en groep 6 op een ukelele (kleine gitaar). Fantastisch om te ervaren dat je na drie kwartier oefenen al mee kunt spelen met een lied.

In de derde ronde konden de kinderen hun creativiteit volop kwijt; knutselen met filterzakjes en tekenen met houtskool. Prachtige resultaten!

Aan het eind van de ochtend kwamen alle 300 leerlingen samen. Onder begeleiding van een band zongen en dansten ze het aangeleerde lied.

De kinderen hebben een prachtige ochtend gehad!

Foto's

Juf Henny 25 jaar op de Griffel

Op dinsdag 12 september vierden we met de hele school dat juf Henny op 1 september 25 jaar juf was; 25 jaar juf op de Griffel!

Juf Henny werd opgewacht door alle kinderen en mocht op een kameel voorop gaan tijdens de optocht door het dorp.

De rest van de ochtend konden de kinderen hun vermaken op twee stormbanen en mochten ze een rondje rijden op de kameel. Wat hebben ze hun goed vermaakt!!

Uiteraard werd juf Henny toegezongen en kreeg ze cadeaus van de kinderen. Wat een feestelijkheden!

De kinderen werden door juf Henny (die haar man Sjoerd en dochter Femke had ingeschakeld) getrakteerd op ijs.

Het was een fantastische ochtend waarbij het weer ook nog eens erg goed meewerkte!

Foto's

Laatste schooldag - Vossenjacht

Op de laatste schooldag van het schooljaar 2016-2017 hebben we een vossenjacht gehouden. Alle kinderen waren in groepjes verdeeld en moesten de 'vossen', welke door het hele dorp verstopt zaten, zoeken. Mede door de hulp van oudleerlingen en ouders, is de vossenjacht een succes geworden!

We wensen iedereen een fijne en zonnige vakantie toe!

Foto`s

Kanofarre

Groep 7 en 8 hawwe op tongersdei 20 july te kanofarren west; startpunt "Dûke Lûk" yn Feanwâldsterwâl.
Alhoewol 't it waar drige, wie it in middei om net te ferjitten. Tagelyk de útsetter foar groep 8.
Foto`s
 

Groep 8 nimt ˘fskie

Op woansdei 19 july hawwe de bern fan groep 8 op in boartlike wize ôfskie naam fan De Griffel.
Op it plein mochten alle bern  in bytsje priuwe oan hoe 't in ôfskie smakket.
Om healwei 11 gong juf of master de skoalletiid fan Elisabeth, Anna en Folkert Jelmer bydel mei in ferhaal of gedicht. Keunstich!
De juffen en master waarden betanke foar alle goeds wat se de bern meijûn hawwe.
We winskje jim alle goeds ta op de fierdere libbensreis!
Dat jim dy gean mei ûnder Gods hoede.
Foto`s