Welkom

Welkom op de website van skoalle mei de bibel 'De Griffel' uit Morra-Lioessens.

Kinderboekenweek / Berneboekewike / Children's book week

Woensdagmorgen 5 oktober stond het op school in het teken van de opening van de Kinderboekenweek. Veel van de kinderen waren prachtig verkleed in de kledingstyle van vroeger, passend bij het thema 'voor altijd jong'. Na de pauze was de officiële opening. Hiervoor was beppe Hindrikje op school gekomen, beter bekend als Teake van der Meer. Het was een prachtige opening. De kinderen hebben met grote ogen en open monden naar het verhaal van beppe Hindrikje geluisterd, waarbij de verschillen tussen vroeger en nu naar voren kwamen.Als afsluiting van de opening mochten alle kinderen die verkleed waren (en leerkrachten) met beppe Hindrikje op de foto.

Foto's opening

Moandeitemoarn 10 oktober binne alle groepen nei 't Fiskershúske' yn Peasens west. De bus brocht harren om'e bar nei it museum ta. Dit allinne wie benammen foar de jongere bern al hiel bysûnder. Yn it museum stie foar elke groep in aktiviteit klear. De bern fan groep 1/2 en 3/4 diene dêr in speurtocht en de bern fan groep 5/6 en 7/8 diene aktiviteiten om it ûnderwerp 'Hidde en Hiske' hinne. Nei ôfrin waarden de bern wer troch de bus ophelle en nei skoalle brocht. Bern en begelieders hawwe har goed fermakke!

Foto's 't Fiskershúske

During the Children's book week there were a lot of activities at school. All the activities were about the theme 'forever young'. The children have learned, read, tinkered about that time.There were, in addition to the opening and closing, more school-wide activities:

* Teachers read out in the groups:  Meester en juffen lezen voor

* Grandparents read out in the groups:Voorlezen pakes en beppes

* Each group held a little presentation:Voorstellingen

 

Donderdagmiddag 13 oktober was de afsluiting van de Kinderboekenweek. Ouders en grootouders mochten op school komen. Eerst konden ze een kijkje nemen in de lokalen waar ze konden bekijken wat de kinderen tijdens de KBW hadden gemaakt en gedaan. Daarna stond er in het speellokaal een High tea (theekransje) voor alle grootouders, ouders en kinderen klaar. Er was een grote keuze aan hapjes; hartig, zoet, lekkernijen van nu en lekkernijen van vroeger (uit grootmoederstijd). Deze hapjes waren door de kinderen (en hun familie) gemaakt. Al met al was het een zeer geslaagde afsluiting van een leuke week!

Theekransje

Dierendag

Vandaag 4 oktober is het dierendag! De kinderen van school vinden dit ook altijd een groot feest. Daarom mochten de dieren vanmorgen vanaf half 12 op school komen! Er waren weer veel verschillende dieren zoals honden, katten, cavia's, kippen, konijnen, vogels, een paard en woestijnratten. Alle dieren werden bekeken en het was een gezellige drukte op het plein!

Blijf goed voor je dieren zorgen!

Foto's  

Group 5,6 made a smoothy

We made a smoothy. You need fruit like a banana, watermelon, grapes, apple, strawberries or mango.You also need yoghurt, milk and a little bit honey. You put it in a blender and mix it. Than you can drink it with a straw in the cup. It's delicious!

Photos

Bezoek van de kinderburgemeester

Op woensdag 21 september is de Kinderburgemeester van Dongeradeel, Chloë Monsma, langs geweest op de Griffel. Zij gaat bij de scholen langs met een Anti pestprogramma. 
In de klas vertelde ze wat over de antipestweek en ze liet een filmpje zien. Daarna ging groep 5 t/m 8 naar buiten om een paar spellen te doen met het oog op samenwerking. Vervolgens kreeg elke leerling een bordje om de nek en mochten ze elkaar complimenten geven. Dat voelde heel goed. Zowel om te geven als te ontvangen!

Foto's

zie ook facebook;Kinderburgemeester

Sied sykje en iis ite mei groep 7 en 8

Op in moaie neisimmerdei, lekker waarm... Deropút nei de tún oan de Grytsjewei.

Wat foar sied hat in blom? Hoe is de kleur, de foarm?

En juf Alie traktearet op iis, it is feest!

Sjoch fierder fotoboek.